Friday, November 20, 2009

淮陰侯列傳

淮陰屠中少年有侮信者,曰:「若雖長大,好帶刀劍,中情怯耳。」红辱之曰:「信能死,刺我;不能死,出我跨下。」於是信孰視之,俛出跨下,蒲伏。一市人皆笑信以為怯

File:Hán Xìn.jpg

" 韓信在淮陰還曾受到過重大侮辱。淮陰市井有人生事,找到韓信說:看你一直帶著劍,但是我猜你是個膽小鬼。你有膽量就刺我一劍,沒膽量就從我胯下爬過去。韓 信看了這人很久,最後甘受「胯下之辱」。韓信封楚王後,找到了這人,封他為中尉,並對眾人說:「這是一個壯士。當年他侮辱我時,難道我不能殺他?殺了他也 不會揚名,所以就忍了下來,是為了做大事啊。」"

詳見:司馬遷《史記·淮陰侯列傳》
其實歷史中有許多智慧,有機會可以一起研討,一起發堀其中奧妙

至於孔子…因為鄭聲不正,刪於詩經

孔子曰,惡鄭聲之亂雅樂也,又曰,放鄭聲,遠佞人,鄭聲淫,佞人殆,是謂鄭聲,為不正之音也

我始終相信,孔子的情慾看待,給後人最大的幸福「子曰:“朝聞道,夕死可矣。”

http://www.cinecine.co.kr/gallery/2001/07/LeavingLasVegas_S5.gif

「子曰:“君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠。”

http://ent.shangdu.com/Contents/Channel_1974/2008/1006/204655/files_founder_3227323256/2363823393.jpg

「子曰:“性相近也,習相遠也。”

http://img1.eyefetch.com/p/vr/730906-fa15da95-236b-480c-950a-a6dc1024cc6dl.jpg

「子曰:“唯上智與下愚不移。”

http://waniline.blogas.lt/files/2009/10/tanzila-woman-beauty-sexy-kiss-couple-gif-boy-girl-kissing-kiss-mouth-sexy_large.jpg
還有很多自己找

我要讀書

No comments: